Сайт ПНТУ

Центр доуніверситетської підготовки
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Підготовчі курси

Із 1 вересня 2016 року розпочинається набір слухачів

на підготовчі курси.

На підготовчі курси приймають учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, а також випускників минулих років. Навчаючись на курсах, можна підвищити рівень знань зі шкільних дисциплін, підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання та навчання у  Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Ліцензія – серія АЕ № 636142 від 06.05.2015 р.

Ліцензійний обсяг – 900 осіб (підготовка до вступу до вищих начальних закладів громадян України).

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до університету проводиться із навчальних дисциплін:

- українська мова та література;

- математика;

- фізика;

- хімія;

- біологія;

- історія України;

- географія;

- іноземна мова

(для абітурієнтів усіх спеціальностей).

 

Абітурієнтів архітектурного факультету готують до вступного випробування – творчих конкурсів із

- креслення та рисунка.

Підготовчі курси працюють за вечірньою, заочною та денною формами навчання.

Термін навчання – вересень (жовтень) – квітень.

Навчальні групи комплектуються протягом навчального року (починаючи з вересня – для абітурієнтів усіх спеціальностей,  а також у червні – для абітурієнтів архітектурного факультету).

 

Згідно із п. 9.2.1. Правил прийому на навчання до Полтавського національного технічного університету  імені Юрія Кондратюка у 2016 році, особам із числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до ПолтНТУ для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях згідно з переліком природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, наведеним у додатку 6 до цих Правил, нараховуються додаткові  бали за результатами підсумкової атестації за умови, якщо вступник допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання: