Сайт ПолтНТУ

Підготовче відділення доуніверситетскої підготовки
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Підготовче відділення для іноземців

У структурі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка функціонує підготовче відділення доуніверситетської підготовки, в якому працює підготовче відділення для іноземних громадян. Підготовче відділення діє з 1 вересня 2004 року, яке на сьогодні успішно закінчили більше ніж 400 іноземних громадян майже з 40 країн світу та 5 континентів нашої планети. Вони представляють усе національне розмаїття народів світу, які за своїми традиціями, звичаями, світоглядом, віросповіданням відрізняються від української культури.

 

 

Майже всі випускники продовжили своє навчання в нашому університеті та інших навчальних закладах України, отримали дипломи бакалавра та магістрів. Підготовка іноземних громадян для вступу до вищих навчальних закладів в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка здійснюється за напрямами:

        -  інженерно-технічний;

        -  інженерно-економічний;

        -  медико-біологічний;

        -  гуманітарний.

На підготовчому відділенні здійснюється цілеспрямована мовна підготовка іноземних громадян та підготовка із загальноосвітніх дисциплін із метою забезпечення успішного навчання на основних факультетах ПолтНТУ та інших ВНЗ України. Усі викладачі мають базову педагогічну освіту, а також великий досвід роботи з іноземними студентами. Навчальний процес на підготовчому відділенні охоплює аудиторні, практичні заняття, самостійну роботу слухачів, індивідуальні заняття, щотижневі консультації.

ДИСЦИПЛІНИ, З ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗАНЯТТЯ:

- російська (українська) мова;
- математика;
- фізика;
- хімія;
- біологія;

- інформатика;
- історія;
- креслення;
- країнознавство;
- економіка.

Початок навчання - 1 вересня поточного року залежно від набору груп та здійснюється протягом усього календарного року.

Всі слухачі підготовчого відділення забезпечуються кімнатами для проживання в гуртожитку університету.

Після закінчення навчання на підготовчому відділенні слухачі отримують свідоцтво державного зразка.

На навчання на підготовчому відділенні приймаються іноземці та особи без громадянства, які прибули на навчання або які постійно проживають в Україні, і мають документ про повну загальну середню освіту та за станом здоров'я можуть навчатись у ВНЗ і проживати в кліматичних умовах України.

Для вступу на підготовче відділення іноземні громадяни звертаються до
 навчально-наукового  центру міжнародного співробітництва

(м. Полтава, Першотравневий проспект 24, центральний корпус, 1 поверх, ауд.122)

Вартість навчання на підготовчому відділенні для іноземців

Підготовче відділення 1000 USD = 26 000 грн. (за 10 міс.)